/internet
/televizia
/naladenie-televizie

Ladenie TV, STB a inštalácia dekódovacích zariadení

DVB-C  (kábel)

Počiatočná frekvencia - 234 000 kHz
Koncová frekvencia - 322 000 kHz

Symbolová rýchlosť - 6900
Modulácia - QAM 256

ID SIETE - 327 (automatické)

Návod pre ladenie STB Amiko
Návod pre preladenie STB Amiko
Návod na inštaláciu CAM modulu a karty
Návod zapojenie STB Amiko

 

 

 

KONTAKT