/internet
/televizia
/naladenie-televizie
DOKUMENTY

Splatnosť faktúr je vždy do 15.dňa 
daného kalendárneho mesiaca.

V prípade iných ako mesačných platieb sú splatnosti nasledovné

· Štvrťrok: 15. január, 15. apríl, 15. júl, 15. október
· Polrok: 15. január, 15 júl
· Rok: 15. Január
· Alebo splatnosť uvedená na faktúre

Výpovedé lehoty akceptujeme e-mailom a písomne na adresu.
Výpoveď cez telefonický kontakt neakceptujeme !!!

Pri mesačnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(doba platnosti služby 1 kalendárny mesiac )
(výpoveď doručená do 25.01.20XX ,zmluva ukončená od 01.02.20XX )

Pri štvrťročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(doba platnosti služby 3 kalendárne mesiace )
(výpoveď doručená do 25.03.20XX ,zmluva ukončená od 01.04.20XX )

Pri polročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(doba platnosti služby 6 kalendárnych mesiacov )
(výpoveď doručená do 25.06.20XX ,zmluva ukončená od 01.07.20XX )

Pri ročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(doba platnosti služby 12 kalendárnych mesiacov )
(výpoveď doručená do 25.12.20XX ,zmluva ukončená od 01.01.20XX )

KONTAKT