/internet
/televizia
/naladenie-televizie
DOKUMENTY

Splatnosť faktúr je vždy do 15.dňa 
daného kalendárneho mesiaca.

V prípade iných ako mesačných platieb sú splatnosti nasledovné

· Štvrťrok: 15. január, 15. apríl, 15. júl, 15. október
· Polrok: 15. január, 15 júl
· Rok: 15. Január
· Alebo splatnosť uvedená na faktúre

Výpovedé lehoty akceptujeme e-mailom a písomne na adresu.
Výpoveď cez telefonický kontakt neakceptujeme !!!

Pri mesačnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(doba platnosti služby 1 kalendárny mesiac )
(výpoveď doručená do 25.01.20XX ,zmluva ukončená od 01.02.20XX )

Pri štvrťročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(doba platnosti služby 3 kalendárne mesiace )
(výpoveď doručená do 25.03.20XX ,zmluva ukončená od 01.04.20XX )

Pri polročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(doba platnosti služby 6 kalendárnych mesiacov )
(výpoveď doručená do 25.06.20XX ,zmluva ukončená od 01.07.20XX )

Pri ročnej platbe doručená výpoveď do 25 dňa daného mesiaca
(doba platnosti služby 12 kalendárnych mesiacov )
(výpoveď doručená do 25.12.20XX ,zmluva ukončená od 01.01.20XX )

Dokumenty na stiahnutie

VŠEOBECNÉ PODMIENKY STELARTV S.R.O. 
INTERNET

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

VŠEOBECNÉ PODMIENKY STELARTV S.R.O. 
TELEVÍZIA

VŠEOBECNÉ PODMIENKY DUŠAN SIKA - STELAR

KONCOVÝ BOD

Dňa 25.05.2018 vstúpi do platnosti a účinnosti zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý bol prijatý v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ( ďalej len ,, legislatíva,,), v tejto súvislosti si vám touto cestou dovoľujeme oznámiť, že dňom 25.05.2018 naša spoločnosť
Stelartv s.r.o.
Lysiná 751
916 21 Čachtice
IČO: 46672982
DIČ: 2023506573
Zapísaný OR vložka č. 26214/R okresný súd Trenčín,
prijala všetky opatrenia potrebné na dodržiavanie predmetnej vyššie uvedenej legislatívy do jej interných ako aj externých procesov. Podrobnejšie informácie vám budú poskytnuté na základe vašej požiadavky v sídle našej spoločnosti alebo na základe vášho dotazu e-mailom.

 

 
Dodávateľ Rychlost.sk

 

 

KONTAKT