/internet
/televizia
/naladenie-televizie
DOLNÉ DUBOVÉ

Všetky obľúbené televízie v digitálnej kvalite

digitálna    DTV - 30 tv
DVB-C  (kábel)

Symbolová rýchlosť - 6900
Modulácia - QAM 256

Počiatočná frekvencia - 362 000 kHz
Koncová frekvencia     - 418 000 kHz

Príprava zmeny frekvencií DVB-C 2017
frekvencie 234 000 khz - 290 000 khz

QAM modulácia 256
SR symbolová rýchlosť 6900

Platba ročne 54 € s DPH

 

 

 

 

KONTAKT