/internet
/televizia
/naladenie-televizie
DOLNÉ DUBOVÉ

Všetky obľúbené televízie v digitálnej kvalite

DVB-C  (kábel)

Symbolová rýchlosť - 6900
Modulácia - QAM 256

Počiatočná frekvencia - 234 000 kHz
Koncová frekvencia     - 322 000 kHz

QAM modulácia 256

SR symbolová rýchlosť 6900

ID SIETE - 327 (automatické)

 

 

 

KONTAKT